Gdje kupiti Epson proizvode

Na preko 55 prodajnih mjesta širom BiH

Banja Luka

Biro.Kip d.o.o.
Trive Amelice 19
Banja Luka

051/306-733


CoSIM - SYSTEMS d.o.o.
Jovana Dučića 25

051/223-170


Imtec d.o.o.
Aleja Svetog Save 69 TC Konzum

051/346-810

ALF-OM d.o.o.
Dr. Mladena Stojanovića 43-45

051/300-113


Elda Lux d.o.o.
Gavre Vučkovića br.4

051/251-800


EastCode d.o.o.
Bulevar Desanke Maksimović 10

051/435-595

Bijeljina

Copitrade d.o.o.
Njegoševa 6

055/207-755

Cazin

CPU d.o.o.
Jošani bb

037/512-850

Doboj

Fastlink d.o.o.
Kralja Aleksandra 76

053/202-061


King d.o.o.
Ul. Vojvode Mišića br. 9

053/203-333

Jelah

Imtec d.o.o.
Titova bb (Shopping centar, prizemlje)

053/032/663-585

Gračanica

Hyperlink d.o.o.
Sarajevska 22

035/707-263

Teslić

Alfaprint sp
Karađorđeva LB

053/430-800

Goražde

Drinex d.o.o.
Ibra Čelika 18

038/240-530


Imtec d.o.o.
Trg branilaca bb

038/221-920

Grude

Grafotisak d.o.o.
Blage Zadre 26

039/660-200


Hertronic d.o.o.
Blage Zadre 20

039/663-033

Tomislavgrad

Computers shop MK d.o.o.
Brigade kralja Tomislava bb

034/353-736

Ljubuški

Laser d.o.o.
Put za Međugorje bb
Ljubuški

039/830-773

Jajce

Smart d.o.o.
Trgovački centar bb
Jajce

070/350-980

Mostar

Katarina d.o.o.
Dr. Ante Starčevića 48

036/326-426


ZK Office d.o.o.
Vukovarska 38

036/449-780


Net d.o.o.
Vukovarska 24

036/449-660


Imtec d.o.o.
Stjepana Radića 39 TC Konzum

036/316-158

Sarajevo

Allied VTM d.o.o.
Hifzi Bjelavca 34

033/765-370


CSC d.o.o.
Tuzlanska b.b.

033/807-853


Exclusive d.o.o.
Kolodvorska br 12

033/725-555


Imtec d.o.o.
Bosanski put bb

033/688-003


Kamer Commerce d.o.o.
Blažujski drum 14

033/763-306


CSERVIS d.o.o.
Antuna Hangija 31

033/222-007

R&S d.o.o.
Igmanska bb

033/476-380


Telnet d.o.o.
Stupska bb

033/676-181


Terabajt d.o.o.
Terezije bb

033/265-965


TR NEXT d.o.o.
A. B. Šimića 2B

033/651-080


RASA d.o.o.
Vilsonovo šetalište 2

033/209-459


Avdić 3A d.o.o.
Mala Aleja bb

033/636-515


Casper t.r.
Hadželi 72, Hadžići

062/152-222

Tešanj

Ascom d.o.o.
Put Izudina Alićehajića bb

032/655-855


ABITEC office sistemi d.o.o.
Husein K. Gradaščevića bb

032/667-300

Trebinje

TQNET Computer s.p.
Južni gradski izlaz lamela 66
Trebinje

059/227-690

Tuzla

Genelec d.o.o.
M.M. Dizdara 14 (Stupine B14)
Tuzla
035/366-907


Mit-Alex
Slatina br.9 (NTC Slatina)

035/265-040

Neutrino d.o.o.
Klosterska 30

035/258-390


Imtec
II Korpusa armije BiH b.b. TC Konzum

035/262-207

Zavidovići

Kemax
Mehmed paše Sokolovića bb
Zavidovići

032/877-397

Maglaj

Imtec d.o.o.
Aleja Ljiljana bb TC Konzum

032/603-666

Zenica

Exclusive
Armije BiH 6
Zenica

032/449-361


Imtec
Trg Alije Izetbegovića 69b
Zenica

032/249-194

Travnik

Imtec
Bosanska 30 TC Konzum

030/501-998

Žepče

Fractal
Ulica Prva b.b.
Žepče

032/888-020

Brčko

Copitrade d.o.o.
Klosterska 12
Brčko

049/218-001

Visoko

Mega Sign d.o.o.
Ind. zona - Ozrakovići bb
Visoko

032/730-710

Kakanj

Imtec d.o.o.
Alije Izetbegovića, Lamela A br.3

032/556-981

 • Epson Centralni Servis

  Net d.o.o.
  Vukovarska 24
  88 000 Mostar
  Tel: 036/449-670

 • Epson Servis za EcoSolventne „SC-S“ uređaje

  MEGA SIGN d.o.o.
  Ind. zona - Ozrakovići bb
  71 300 Visoko
  Tel: 032/730-710

 • Epson Servis za Tekstilne „F“ uređaje

  ST-Graf d.o.o.
  Novopazarska 4
  71 000 Sarajevo
  Tel: 033/719-095

 • Epson Servis za Fotolaboratorije

  Biro.Kip d.o.o.
  Ada 28
  78 000 Banja Luka
  Tel: 051/311-444

Prodajno mjesto Adresa Grad Telefon
Cazin
CPU d.o.o. Jošani b.b. Cazin 037/512-850
Jelah
Imtec d.o.o. Titova bb (Shopping centar, prizemlje) Jelah 032/663-585
Banja Luka
ALF-OM d.o.o. Dr. Mladena Stojanovića 43-45 Banja Luka 051/300-113
Biro.Kip d.o.o. Trive Amelice 19 Banja Luka 051/306-733
CoSIM - SYSTEMS d.o.o. Jovana Dučića 25 Banja Luka 051/223-170
EastCode d.o.o. Bulevar Desanke Maksimović 10 Banja Luka 051/435-595
EElda Lux d.o.o. Gavre Vučkovića br.4 Banja Luka 051/251-800
Imtec d.o.o. Aleja Svetog Save 69 TC Konzum Banja Luka 051/346-810
Jajce
Smart d.o.o. Trgovački centar bb Jajce 070/350-980
Teslić
Alfaprint d.o.o. Karađorđeva LB Teslić 053/430-800
Tešanj
Ascom d.o.o. Put Izudina Alićehajića bb Tešanj 032/655-855
ABITEC office sistemi d.o.o. Husein K. Gradaščevića bb Tešanj 032/667-300
Travnik
Imtec d.o.o. Bosanska 30 TC Konzum Travnik 030/501-998
Maglaj
Imtec d.o.o. Aleja Ljiljana bb TC Konzum Maglaj 032/603-666
Doboj
Fastlink d.o.o. Kralja Aleksandra 76 Doboj 053/202-061
King d.o.o. Ul. Vojvode Mišića br. 9 Doboj 053/203-333
Gračanica
Hyperlink d.o.o. Sarajevska 22 Gračanica 035/707-263
Zavidovići
Kemax d.o.o. Mehmed paše Sokolovića bb Zavidovići 032/877-397
Žepče
Fractal d.o.o. Ulica Prva b.b. Žepče 032/888-020
Tuzla
Genelec d.o.o. M.M. Dizdara 14 (Stupine B14) Tuzla 035/366-907
Mit-Alex d.o.o. Slatina br.9 (NTC Slatina) Tuzla 035/265-040
Neutrino d.o.o. Klosterska 30 Tuzla 035/258-390
Imtec d.o.o. II Korpusa armije BiH b.b. TC Konzum Tuzla 035/262-207
Brčko
Copitrade d.o.o. Klosterska 12 Brčko 049/218-001
Bijeljina
Copitrade d.o.o. Njegoševa 6 Bijeljina 055/207-755
Zenica
Exclusive d.o.o. Kolodvorska br 12 Sarajevo 033/725-555
Imtec d.o.o. Trg Alije Izetbegovića 69b Zenica 032/249-194
Visoko
Mega Sign d.o.o. Ind. zona - Ozrakovići bb Visoko 032/730-710
Sarajevo
Avdić 3A d.o.o. Mala Aleja bb Sarajevo 033/636-515
CSERVIS d.o.o. Antuna Hangija 31 Sarajevo 033/222-007
RASA d.o.o. Vilsonovo šetalište 2 Sarajevo 033/209-459
Allied VTM d.o.o. Hifzi Bjelavca 34 Sarajevo 033/765-370
CSC d.o.o. Tuzlanska b.b. Sarajevo 033/807-853
Imtec d.o.o. Bosanski put bb Sarajevo 033/688-003
Kamer Commerce d.o.o. Blažujski drum 14 Sarajevo 033/763-306
R&S d.o.o. Igmanska bb Sarajevo 033/476-380
Telnet d.o.o. Stupska bb Sarajevo 033/676-181
Terabajt d.o.o. Terezije bb Sarajevo 033/265-965
TR NEXT A. B. Šimića 2B Sarajevo 033/651-080
RASA Vilsonovo šetalište 2 Sarajevo 033/209-459
Avdić 3A Mala Aleja bb Sarajevo 033/636-515
Goražde
Drinex d.o.o. Ibra Čelika  18 Goražde 038/240-530
Imtec d.o.o. Trg branilaca bb Goražde 038/221-920
Tomislavgrad
Computers shop MK d.o.o. Brigade kralja Tomislava bb Tomislavgrad 034/353-736
Grude
Grafotisak d.o.o. Blage Zadre 26 Grude 039/660-200
Hertronic d.o.o. Blage Zadre 20 Grude 039/663-033
Mostar
Katarina d.o.o. Dr. Ante Starčevića 48 Mostar 036/326-426
ZK Office d.o.o. Vukovarska 38 Mostar 036/449-780
Net d.o.o. Vukovarska 38 Mostar 036/449-660
Imtec d.o.o. Stjepana Radića 39 TC Konzum Mostar 036/316-158
Ljubuški
Laser d.o.o. Put za Međugorje bb Ljubuški 039/830-773
Trebinje
TQNET Computer s.p. Južni gradski izlaz lamela 66 Trebinje 059/227-690
Epson servisni centri
Epson centralni servis:
Net d.o.o.
Vukovarska 24 88 000 Mostar 036/449-670
Epson Servis za EcoSolventne „SC-S“ uređaje:
MEGA SIGN d.o.o.
Ind. zona - Ozrakovići bb 71 300 Visoko 032/730-710
Epson Servis za Tekstilne „F“ uređaje:
ST-Graf d.o.o.
Novopazarska 4 71 000 Sarajevo 033/719-095
Epson Servis za Fotolaboratorije:
Biro.Kip d.o.o.
Ada 28 78 000 Banja Luka 051/311-444